Przejdź do treści

Uczmy się nawzajem szerzyć empatię

EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland

Dofinansowane
przez Unię Europejską

Uczmy się nawzajem szerzyć empatię

EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland

Dofinansowane
przez Unię Europejską

o projekcie

Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Celem projektu jest:

Identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego.

Podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy.

Monitorowanie przejawów islamofobii.

obszary działania


Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych:

Szkoła

Dwa raporty na temat obrazu isalmu w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu i muzułmanów przez nauczycieli; działania edukacyjne (materiały dydaktyczne i warsztaty) dla nauczycieli (20), language lounges (20) oraz międzynarodowe szkoły letnie (2).

Miasto

Raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli służb mundurowych, muzułmańska mapa Polski, warsztaty dla urzędników miejskich (12), pracowników pomocy społecznej (7), służb mundorowych (4) + warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa (12) i bezpieczeństwa w mieście (4).

Media i prawo

Raport na temat spraw sądowych dotyczących przestępstw wobec muzułmanów; dokumentowanie przejawów isalmofobii w polskim dyskursie medialnym.

Społeczeństwo

Kampania społeczna online, podcasty oparte na formule dziennikarstwa obywatelskiego + gotowanie bez granic (6). Zasięg mediów spolecznościowyc: 150 tys. użytkowników.

Konsorcjum tworzą dwie uczelnie – SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe – INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi są UMP i SalamLab. Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewna Rada Ekspertów.

Zespół w SGH odpowiada za koordynację projektu, prace naukowo-badawcze (analiza podręczników szkolnych, analiza postaw nauczycieli – z APS, analiza postaw służb mundurowych – z IBiRM) oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

obszary działania


Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych:

Szkoła

Dwa raporty na temat obrazu isalmu w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu i muzułmanów przez nauczycieli; działania edukacyjne (materiały dydaktyczne i warsztaty) dla nauczycieli (20), language lounges (20) oraz międzynarodowe szkoły letnie (2).

Miasto

Raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli służb mundurowych, muzułmańska mapa Polski, warsztaty dla urzędników miejskich (12), pracowników pomocy społecznej (7), służb mundorowych (4) + warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa (12) i bezpieczeństwa w mieście (4).

Media i prawo

Raport na temat spraw sądowych dotyczących przestępstw wobec muzułmanów; dokumentowanie przejawów isalmofobii w polskim dyskursie medialnym.

Społeczeństwo

Kampania społeczna online, podcasty oparte na formule dziennikarstwa obywatelskiego + gotowanie bez granic (6). Zasięg mediów spolecznościowyc: 150 tys. użytkowników.

Konsorcjum tworzą dwie uczelnie – SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe – INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi są UMP i SalamLab. Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewna Rada Ekspertów.

Zespół w SGH odpowiada za koordynację projektu, prace naukowo-badawcze (analiza podręczników szkolnych, analiza postaw nauczycieli – z APS, analiza postaw służb mundurowych – z IBiRM) oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

obszary działania


Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych:

Szkoła

Dwa raporty na temat obrazu isalmu w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu i muzułmanów przez nauczycieli; działania edukacyjne (materiały dydaktyczne i warsztaty) dla nauczycieli (20), language lounges (20) oraz międzynarodowe szkoły letnie (2).

Miasto

Raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli służb mundurowych, muzułmańska mapa Polski, warsztaty dla urzędników miejskich (12), pracowników pomocy społecznej (7), służb mundorowych (4) + warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa (12) i bezpieczeństwa w mieście (4).

Media i prawo

Raport na temat spraw sądowych dotyczących przestępstw wobec muzułmanów; dokumentowanie przejawów isalmofobii w polskim dyskursie medialnym.

Społeczeństwo

Kampania społeczna online, podcasty oparte na formule dziennikarstwa obywatelskiego + gotowanie bez granic (6). Zasięg mediów spolecznościowyc: 150 tys. użytkowników.

Konsorcjum tworzą dwie uczelnie – SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe – INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi są UMP i SalamLab. Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewna Rada Ekspertów.

AKTUALNOŚCI

Tytuł projektu

Partnerzy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Dyskursu i Dialogu, Kobiety Wędrowne

Zespół SGH

Kierownik projektu

Partnerzy stowarzyszeni

Finansowanie

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów