Przejdź do treści

PARTNER

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

Kim jesteśmy?

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego jest organizacją pozarządową zajmującą się analizami i badaniami na temat spraw międzynarodowych, skupiając się na wzajemnych powiązaniach między bezpieczeństwem międzynarodowym, konfliktami i rozwojem. Instytut opracowuje innowacyjne i praktyczne rekomendacje w oparciu o bogate doświadczenie współpracujących z nim ekspertek i ekspertów. Instytut prowadzi działania dedykowane przede wszystkim organizacjom pozarządowym, instytutom badawczym, ośrodkom akademickim, opiniotwórczym mediom, ekspertkom i ekspertom. Instytut angażuje się w  inicjatywy na rzecz wsparcia wykluczonych grup społecznych, zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Instytut popularyzuje zagadnienia bezpieczeństwa i rozwoju międzynarodowego poprzez publikację artykułów, organizację szkoleń, sporządzanie raportów, organizację debat i konferencji. Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego jest fundacją wspieraną przez międzynarodowych ekspertów, instytucje naukowe i organizacje międzynarodowe, w tym Program DEEP NATO.

Co robimy?

Projekt EMPATHY realizowany jest w ramach działalności Departamentu Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Joanna Sozańska

Bezpieczeństwo oraz poczucie bezpieczeństwa w danym obszarze w dużym stopniu wpływają na jakość życia społeczeństwa. Muzułmanie i muzułmanki są częścią społeczeństwa polskiego. To niezwykle ważne, aby czuli się tu bezpiecznie, a także poznali funkcjonowanie instytucji publicznych. (Joanna Sozańska) 

Dlaczego zaangażowaliśmy się w projekt?

Miasta to podstawowe jednostki tworzenia  i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa w państwie. Niezwykle trudno jest spotkać społeczność danego obszaru, dla której bezpieczeństwo nie stanowiłoby istotnej części funkcjonowania. Zaangażowaliśmy się w projekt Empathy, ponieważ dostrzegamy konieczność zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zamieszkującym w Polsce muzułmankom i  muzułmanom, którzy muszą sprawnie funkcjonować w polskim środowisku instytucjonalnym, aby poczucie to zyskać.  Mimo, iż muzułmanki i muzułmanie w Polsce stanowią zaledwie 0,1% ogółu ludności, grupa ta jest stereotypizowana oraz sekurytyzowana. Doświadczenie sekurytyzacji muzułmanek i muzułmanów w Polsce wynikają z propagowania dyskursu politycznego i medialnego, który przedstawia muzułmanki i muzułmanów jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Koncentrowanie się na aspektach sekurytyzacji muzułmanek i muzułmanów odwraca uwagę od realnych potrzeb tej grupy, do których należą m.in. kwestie poznania funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Dlatego też, angażując się w projekt, chcemy zwrócić uwagę na relacje między pracowniczkami i pracownikami instytucji publicznych, a muzułmankami i muzułmanami.

Jaki będzie efekt naszej pracy?

Zespół Instytutu Bezpieczeństwa Rozwoju Międzynarodowego odpowiada za opracowanie raportu dotyczącego postrzegania muzułmanów wśród przedstawicieli służb mundurowych, stworzenie muzułmańskiej mapy Polski, przeprowadzanie warsztatów dla przedstawicielek i przedstawicieli służb mundurowych oraz przeprowadzenie warsztatów dla muzułmanek i muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa.

Nasz Zespół

Joanna Sozańska

Rola w projekcie: koordynatorka pakietu MIASTO
Kontakt: j.sozanska@birm.waw.pl

Doktorantka w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach studia azjatyckie bliskowschodnie i stosunki międzynarodowe. Stypendystka na Uniwersytecie Cadi Ayyad w Marrakeszu (2018/2019). Ekspertka WANA w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, stypendystka NATO2030 Global Fellowship Program 2022. Członkini jury Innovation in Politics Awards od 2018 roku, laureatka II edycji Programu TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Małgorzata Bajór

Rola w projekcie: księgowa 

Doktorantka (studiów doktoranckich w dyscyplinie finanse) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi badania na temat wpływu zmian podatkowych na wynik i płynność finansową przedsiębiorców. Jako księgowa zdobywała doświadczenie pracując w międzynarodowych spółkach, a także współpracując z  fundacjami i stowarzyszeniami, dzięki czemu przepisy rachunkowe i podatkowe nie są jej obce.

Dariusz Szczotkowski

Rola w projekcie: ekspert, trener

Absolwent socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów z Zarządzania i Audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2016–2021 pracownik Starostwa Powiatowego w Myślenicach, obecnie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Właściciel firmy Pracownia Diagnoz Społecznych zajmującej się m.in. przygotowywaniem strategii samorządowych, lokalnych diagnoz profilaktycznych, tworzeniem strategii komunikacyjnych oraz szkoleniem funkcjonariuszy publicznych z zakresu profilaktyki społecznej. Prezes Stowarzyszenia Niskie Składki promującego edukację dotyczącą zagadnień ekonomicznych.

Rafał Batkowski

Rola w projekcie: ekspert, trener 

Inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych. W Policji pełnił służbę od 1993 r. do 2017 r. m.in. jako: Naczelnik Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Głównej Policji; Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KSP; Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji; Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji; Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KSP oraz Szef NCB Interpolu Polska; Członek Zarządu EUROPOLu jako przedstawiciel Polski. Główny Oficer Ochrony Lotniska/prokurent firmy „Porty Lotnicze” ds. ochrony Lotniska Chopina w Warszawie.

Piotr Pacek

Rola w projekcie: ekspert, trener

Doktor nauk społecznych w zakresie bezpieczeństwa. 

W latach 2009–2010 był zaangażowany wmisję EUFOR w Bośni i Hercegowinie, gdzie brał udział w grupach roboczych: HQ EUFOR Althea oraz IMP – Coy dotyczących kwestii bezpieczeństwa w tym regionie oraz rozwoju autonomii Bośni i Hercegowiny w aspekcie etnicznym i kulturowym. Co więcej, był zaangażowany we wspieranie idei zaangażowania NATO w zwalczanie zagrożeń wynikających z niekontrolowanych migracji i terroryzmu międzynarodowego (m.in. wzmocnienie operacji na Morzu Śródziemnym). W 2017 r. został wyznaczony na stanowisko w 2. Pułku rozpoznawczym, który działa na granicy wschodniej.

Aktualności IBiRM