Przejdź do treści

PARTNER

Rada Ekspertów

Zadania Rady Ekspertów

Rada Ekspertów przy projekcie EMPATHY monitoruje jakość rezultatów projektu, zapewniając równowagę między różnymi perspektywami, doświadczeniami i rozumieniem islamofobii. Wraz z Zespołem zarządzającym projektem ocenia i zatwierdza wszystkie rezultaty wytworzone w ramach projektu: ocenia ich użyteczność dla grup docelowych i interesariuszy oraz ewaluuje działania upowszechniające.

Rada Ekspertów realizuje swoje zadania w sposób regularny i doraźny, na bieżąco wspierając zespoły projektowe w realizacji ich zadań.

W przypadku pytań dotyczących pracy Rady Ekspertów prosimy o kontakt z mgr Aleksandrą Tołczyk (atolcz@sgh.waw.pl)

Członkowie Rady Ekspertów

Elmi Abdi

Wiceprezes Fundacji dla Somalii oraz Prezes Stowarzyszenia Somalijskiego w RP, urodził się w mieście Mogadiszu w Somalii, gdzie ukończył studia zostając dyplomowanym lekarzem weterynarii. Po wybuchu wojny w 1991 roku uciekł z Somalii. Po 5 latach wędrówki przez Syrię i Rosję w 1996 roku przyjechał do Polski, w 1997 roku otrzymał ochronę międzynarodową.

Mimo braku znajomości języka, kultury i religii, postanowił zostać w Polsce i zacząć wszystko od nowa. W 2004 roku otrzymał polskie obywatelstwo, a w 2005 roku stworzył Stowarzyszenie Somalijskie, którego jest prezesem do chwili obecnej.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc w Polsce osobom z Somalii i z pozostałych krajów afrykańskich. W 2007 roku postała Fundacja dla Somalii, której fundatorem był jego przyjaciel – Abdulkadir Gabeyre Farah. Po jego tragicznej śmierci, przejął kierownictwo nad Fundacją dla Somalii. W 2019 roku został uznany społecznikiem roku tygodnika Newsweek Polska.

Kamila Dudkiewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Jej projekt licencjacki skupiał się na zbadaniu i zaprojektowaniu platformy do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z punktu widzenia projektowania doświadczeń użytkownika.

W latach 2014–2015 była wolontariuszką w obozie dla uchodźców z Gazy w Dżarasz w Jordanii. Oprócz tego mieszkała w 5 innych krajach.Jest zaangażowana w działalność społeczności muzułmańskiej w Krakowie poprzez koordynację działań Islamskiego Centrum Kultury oraz organizowanie wydarzeń edukacyjnych. Jest członkinią partii politycznej i zwolenniczką wyzwolenia Palestyny.

Podróżując miała okazję poznać i porównać różne doświadczenia i kultury muzułmanów w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Dr Nagmeldin Karamalla

Sudański politolog, ekonomista, poeta, pisarz, działacz społeczny i kulturalny mieszkający w Polsce. Doktor nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Szczeciński). 

Uzyskał tytuł magistra ekonomii w specjalizacji finanse i bankowość. Posiada dwa certyfikaty Instytutu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań i Szkoleń (w zakresie rozwoju i regulacji rynku kapitałowego oraz międzynarodowych graczy w finansach publicznych i zarządzaniu długiem). Posiada również certyfikat Uniwersytetu Harvarda w zakresie religii, konfliktu i pokoju.

Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oraz wykładowca wizytujący na Wydziale Orientalistycznym UW. Opublikował wiele prac z zakresu politologii i konfliktów regionalnych w Sudanie, które ukazały się w czasopismach naukowych, takich jak „Reality of Politics” (Uniwersytet Szczeciński), „Collectanea Sudanica” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), „International Journal of Sudan Research” (University of East London) oraz „Sudan – Archeology and History” (Uniwersytet Warszawski). Jest autorem książki pt. „Sudan: Konflikt w Darfurze (2003-2011)”, która ukazała się w 2017 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, członek rady doradczej British Journal of Human Resource and Leadership, przewodniczący Rady Harambi Foundation, przewodniczący Southern Connect Foundation oraz były członek Advocacy Committee of the African Community in Poland.

www.karamalla.com

Dalia Nazmi

Urodzona w Kairze, absolwentka Arabistyki Warszawskiej. Wykładowca języka arabskiego i dialektów arabskich na Katedrze Arabistyki i Islamistyki UW. Tłumacz przysięgły języka arabskiego. Poza nauczaniem studentów języka arabskiego i pracą dla organów sądownictwa w zakresie tłumaczeń, zajmuje się również działalnością związaną z wielokulturowością, edukacją kulturową itp. Jako tłumacz często bierze udział w procedurach związanych z osobami uchodźczymi, pomocą integracyjną oraz szkoleniami w tym zakresie.

Dagmara Sulkiewicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Białymstoku. Od 2004 r. nauczycielka religii muzułmańskiej przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku i od 2014 r. nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży o islamie i tradycjach Tatarów polskich.

Koordynator działu religijnego wydawnictw Najwyższego Kolegium Muzułmańskim MZR w RP (2016–2022). Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” (2009–2012) i „Muzułmanie Rzeczypospolitej” (2011–2012). Współautorka książki „Wprowadzenie do modlitwy dziennej” (2011) oraz broszurki „Odkryj islam” (2008, 2016). Redaktorka książki „Mizary. Tatarskie cmentarze w Polsce” (2020), współpraca redakcyjna: „Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku” (2016) oraz „Tatarscy pielgrzymi w Mekce” (2019).

Prywatnie żona Marka i mama trzech synów: Adama, Rajana i Beniamina.

Aktualności Rady Ekspertów

    • Pierwsze zebranie Rady Ekspertów

      28 marca 2022 roku za pośrednictwem platformy MS Teams odbyło się pierwsze zebranie Rady Ekspertów przy projekcie EMPATHY. W spotkaniu uczestniczyli Eksperci: Elmi Abdi, Kamila Dudkiewicz, Nagmeldin Karamalla, Dalia Nazmi oraz Dagmara Sulkiewicz. Stronę realizującą projekt reprezentowały Katarzyna Górak-Sosnowska oraz Aleksandra Tołczyk. Celem spotkania było omówienie kwestii organizacyjnych związanych z pracą Rady, a także wspólna… Czytaj dalej »Pierwsze zebranie Rady Ekspertów

      Czytaj dalej