Przejdź do treści

LIDER PROJEKTU

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kim jesteśmy?

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna, rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jest znaczącym na ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie Uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą

Co robimy?

Projekt EMPATHY w strukturze uczelni ulokowany jest w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, który jest jedną z jednostek wchodzących w skład Instytutu Studiów Międzynarodowych. W Zakładzie prowadzone są badania nad obszarem geopolitycznym rozciągającym się od Chin poprzez Indie, Afganistan, Pakistan, aż po region Bliskiego Wschodu. Wśród zainteresowań naukowych pracowników Zakładu znajdują się również społeczności muzułmańskie na Zachodzie, w tym badania nad islamofobią. Obok badań naukowych pracownicy angażują się także w liczne projekty edukacyjne.

Dlaczego zaangażowaliśmy się w projekt?

Islamofobia w Polsce jest zjawiskiem nie do końca dobrze zbadanym – brakuje danych, systematycznych analiz i wiedzy o jej lokalnej specyfice. Z tego powodu zdecydowaliśmy się podjąć ten temat. Zakład jest jednostką prowadzącą badania naukowe – nie chcieliśmy jednak, aby był to projekt, którego zakres oddziaływania zamknie się w monografiach i artykułach naukowych. Z tego względu Partnerami projektu są jednostki, które prowadzą szeroko rozumianą działalność edukacyjną. 

Jaki będzie efekt naszej pracy?

Zespół w SGH odpowiada za koordynację projektu, prace naukowo-badawcze (analiza podręczników szkolnych, analiza postaw nauczycieli z APS, analiza postaw służb mundurowych z IBiRM) oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

Nasz zespół

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Rola w projekcie: kierownik projektu, badaczka
Kontakt: kgorak@sgh.waw.pl

Doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Kierownik w Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH.  Zajmuje się społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała pięć monografii w tym „Świat arabski wobec globalizacji” (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna” (2011), „Takaful – ubezpieczenia muzułmańskie” (współautor, 2020). Kierownik 5 projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, NCN i Programu Erasmus+. Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.

mgr Justyna Gać

Rola w projekcie: wsparcie administracyjne

Magister socjologii. Pracuje w SGH na stanowisku starszego specjalisty w Dziale Obsługi Projektów. Głównym obszarem jej odpowiedzialności są międzynarodowe projekty badawcze finansowane przez Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, ONZ i inne instytucje zagraniczne.

dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH

Rola w projekcie: badaczka

​Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w SGH na stanowisku profesora uczelni. Przedmiotem jej badań jest przeszłość i teraźniejszość stosunków międzynarodowej, a szczególnie państw szeroko pojętej Azji Środkowej – od Indii po Iran i Pakistan. Autorka publikacji, m.in. „Talibowie” (2001) i „Afganistan w XX wieku” (2010).

mgr Irena Senator

Rola w projekcie: wsparcie administracyjne

Magister zarządzania i marketingu. Od kilkunastu lat związana z SGH, gdzie zajmowała się m.in. obsługą toku studiów oraz windykacją należności. Od 2018 r. pracuje na stanowisku kierownika Dziekanatu Studium Magisterskiego, gdzie zajmuje się koordynowaniem i nadzorowaniem procesu obsługi studentów oraz sprawami pracowniczymi.

mgr Aleksandra Tołczyk

Rola w projekcie: badaczka, Quality Assurance Officer

Magister bezpieczeństwa wewnętrznego (WNPiSM UW). Doktorantka w Szkole Doktorskiej SGH (od 2020) i asystentka w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH (od 2022). Przygotowuje rozprawę doktorską nt. przeciwdziałania radykalizacji społeczności muzułmańskich w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.

Aktualności SGH